BAQAPI BA KHUTLO SA TLOUTLE (NUL) BA ETELA MASERU (21-24 January 2020, Pioneer Mall)

 

(Apply here for NULISTICE Expo, Hackathon and Gala Dinner : www.nulistice.org.ls/events)

Baqapi qapang le nqapele
Le qape lirobe le qape liroto
Ntho tsa lona le li etsa ka bohlale
Ka likhoka nkabe ke iteketse

Batho ba maboneng hetlang le bone
Le bone fefo sa motse oa Ha Maama
Se ea hohola se siea masa-a-kokometse
Se nkile masenke se sehile likapa

Sa khothonya sa khutlo sa Tloutle
Senya feela fefo sa Libeng sa Thutho
Ke sekhohola sa motse oa lekhalong
Se jere likhomo se nkile lipere

Ke seo se iphaphatha ka hlaba sa Ha Ralejoe
Mahlabatheng sa feta mohoalotso
Litsohaphora tsa Ha Motloheloa tsa ilimula se potetse
Khanyapa ea sekoting e habile Maseru ha e thibehe

Ea fihla Maseru e le ka Matjeke
Ea fihla pele mafube a hlaha
Pele tsatsi le hlahlamela lithaba
Makoala a tetema ka maleng

Banana ba Maseru ho tseba sekhooa
"Etsoe ba se tseba hleee!"
Ba se nt'sa ka linko likoata ra makala
Ra utloa ba se ntse ba re, "Oh my gad!"

Mahokela Maseru a hlaba mokhosi
Banna liqha ba li lokolla lilateng
Ba re Manonyane le tloaetse ho qhaphatsa batho
Monongoaha le tla o bona motloang oa pula

Athe Baqapi ba Ha Maama kajeno ba bua tsa khotso
Ba mpa ba tla ka lehalima ho ts'osa makoala
Mofao ba o khoaolla batho ra leqetsa
Ra qetella re tehile ka tse t'sehla limpa
Eokate kajeno e bitsoa Sebabatso

Ha Lubeha 'Molong Phaenea
Ba Qoaling ba feheloa ba ntse ba khutsitse
Ba re bofutsana bo rohakehile kajeno
Etsoe khale re khaketsoa le ke bo-eseng-mang
Le Bakone ba hlola ba re tlopa lit'seho

Mejametalana hlathe e lelekisa tsebe
Banna ba teng ba eana ka mahlo ba iphumula litelu
Etsoe metoho ba noele manepolana
Ba qetella ba se ntse ba re

Hele-helele Baqapi ba Khutlo sa Tloutle
Lirutehi ting le lona le ea makatsa
Le etsoa ke hona ho chaka ts'ohanyetso
Eka le ka chaka meqebelo selemo ho pota

Hoja ke le 'Muso ke laela
Nka be kere Baqapi ba seheloe leforeng
Matompotsana ke ba nyalise a masehlana
Joale Lesotho le ne le tla lema lioli
Mekotla le tlatse lisabusabu