MOTOHO O MATHEMALOLI O FUMANEHA NUL INNOVATION HUB

 

Fumana motoho o nepotsoeng o nang le tatso ea khalekhale ea motoho. "Haho na motoho o ts'oanang le oona 'Marakeng," ho rialo bareki ba rona. "O boreletsana, o oa lelemela, e bile o bolila ba tlhaho," ba phethela joalo bareki, ebile hlathe e lelekisa tsebe.

Hobaneng u sa iphumanele mopotjoana oa hau u nto momona?

 

Business proposals for the second phase of the NUL Innovation Hub http://bit.ly/30DfFsC

Apply for NULISTICE 2020 http://bit.ly/2MEE0e4