O NGOLA BUKA EA TABA TSA TIKOLOHO KA SESOTHO

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Moithuti oa mehleng oa Sekolo se seholo sa Sechaba, NUL, Palesa Phatšoane, o ngotse buka e bitsoang “Bophelo, Ntlolane ea Ntlole.” Ha ngata libuka tse buoang ka litaba tsa science, li pateloa Basotho kaha li ngoloa ka puo ea senkhoeche eo Basotho ba bang ba ingoaeang lihloho ho e utloisisa.

Motla-o-tutsoe ona oa buka o buoa ka lintlha tsa science tse kang paballo ea lera la leholimo (ozone layer protection) le paballo ea lihloliloeng (biodiversity conservation) le tse ling.

Buka ena e ngotsoe ho lemosa motho e mong le emong ka bohlokoa ba tikoloho le lihloliloeng ho sa tsotellehe hore motho eo o kile a kopana le tsona thutong ea tsa Bophelo(Biology) kapa ea Tikoloho (Geography) kapa che…

Ke nako joale ea hore Science e se ke ea itšeka thajane ho Social Sciences, empa bobeli li kopane ho tsoela sechaba molemo ka puo ea bona.

Buka e fumaneha Book Shop e Sefika Maseru e bitsoang Lesotho Book Center ke 60 Maloti?

You can look at Sesotho’s school news

Modern student of National High School, NUL, Palesa April, wrote a book called ′′ Life, Judgement Day.” Mostly scientific journalists, are paid Blacks as written in that scientific language Some black people are cruel to understand.

This book-tweet is about science facts such as climate change (ozone layer protection) and the explosion of biodiversity conservation and more.…

Click to View Photo Gallery